BESPLATNA DOSTAVA SVIJET


Uslovi

Ovi Ugovorni uvjeti (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) uređuju postupak kupovine i prodaje proizvoda koje nudi Luis B. Corraliza (u daljnjem tekstu eXamYo.com) u katalogu koji je dostupan na njegovoj web stranici www.eXamYo.com.

Opći uvjeti vežu eXamYo.com i kupca (Kupca), dajući im niz prava i obveza, od trenutka kada potonji napravi i prihvati narudžbu preko gore navedene stranice. Oba su obe strane obavezna i moraju ih znati, pa je njihovo prihvaćanje prilikom registracije kao kupca od suštinskog značaja kako bi se mogao formalizovati nalog. Stoga Kupac mora pažljivo pročitati ove uvjete.

Naslovi različitih klauzula su samo informativni i ne utiču, ne kvalifikuju ili proširuju tumačenje Opštih uslova.

Ovi Opći uvjeti bit će regulirani odredbama važećih zakonskih propisa.

1. Intervenirajuće stranke
Vlasnik kompanije: Ime: Luis B. Corraliza, Porezni broj: 04857077-Y, sjedište: C / S. Juan Bautista - Talavera de la Reina - Toledo
E-pošta: info @ examyo. com

Klijent:
Svaki Kupac Interneta www.eXamYo.com koji će u trenutku realizacije narudžbe i isti dati isto u vrijeme njegove realizacije smatrat će se Klijentom.

Kupac se mora registrirati kao takav i dostaviti sljedeće podatke kako bi mogao izvršiti narudžbu: ime i prezime ili naziv tvrtke, CIF / NIF, adresa računa, adresa dostave, kontakt broj telefona i kontakt adresa e-pošte. U ovom trenutku morate prihvatiti ove Opće uvjete.

Ovi podaci koje dostavi Kupac tretirat će se u skladu s Uvjetima korištenja web stranice (odjeljak "Uvjeti")

2. Svrha ugovora
Kupovina i prodaja proizvoda koje eXamYo.com nudi na svojoj web stranici od strane kupca. Riječ je o proizvodima laserskih pokazivača namijenjenih privatnoj potrošnji.

3. Postupak nadmetanja
Ponuda je ograničena na proizvode koji se pojavljuju na webu www.eXamYo.com i vrijedi za kupovinu širom svijeta.

Svaki proizvod ima podatkovni list koji prikazuje tehničke karakteristike proizvoda, marke, modela, fotografije, prodajnu cijenu s PDV-om koji je uključen na poluotoku i Balearesu i razdoblje dostupnosti istog prilikom otpreme i isporuke do musterija.

Ukupni trošak narudžbe bit će obaviješten Klijentu u trenutku obavljanja vaše narudžbe i prije njegovog prihvaćanja.
Cijena proizvoda je ona koja se pojavljuje na webu u trenutku slanja narudžbe.

4. Prihvatanje ponude
Javlja se u trenutku u kojem kupac izričito pristaje na narudžbu. Prethodno, u istoj registraciji kao klijent, klijent je morao prihvatiti Opće uvjete.

5. Plaćanje naloga
Postoje tri načina plaćanja cijene utvrđene za svaku narudžbu, među kojima Kupac može odabrati:

A) Plaćanje unaprijed bankovnim prenosom:

Klijent mora izvršiti bankovni prijenos na račun eXamYo.com za cijene proizvoda narudžbe. U prijenosu morate navesti broj narudžbe (sustav automatski dodjeljuje sustav nakon dovršavanja narudžbe); Osim što na eXamYo.com navode kao korisnika istog.

Prenos mora biti izvršen u roku od najviše deset dana od završetka narudžbe na bankovni račun koji će se pojaviti nakon kupovine. Ako u tom roku ne postoji dokaz o plaćanju, narudžba će se automatski otkazati.

B) Plaćanje putem kartice:

Klijent može odabrati plaćanje putem svoje kreditne ili debitne kartice putem virtualnog POS-a, obavljajući se u trenutku izvršenja narudžbe, 100% sigurno.

6. Isporuka naloga
Rok isporuke narudžbi ovisi o dostupnosti proizvoda ili proizvoda koji ih čine, dostupnosti koja je navedena u karticama svakog proizvoda u katalogu web-stranice www.eXamYo.com.
Uvjeti dostupnosti, u svrhu računanja vremena za isporuku narudžbi, bit će oni koji se pojavljuju oglašeni na stranici u trenutku kad je nalog izvršio kupac.

U formaliziranim nalozima u načinu plaćanja unaprijed uzet će se u obzir i za računanje rokova isporuke dokaz o realizaciji plaćanja od strane Klijenta bankovnim prijenosom ili novčani prihod na broju bankovnog računa Navedeno u eXamYo .com

Međutim, ovaj period dostupnosti može se izmijeniti u slučaju istodobnih narudžbi za isti proizvod ili proizvode koji dovode do završetka zaliha proizvoda. Novo vrijeme isporuke biće naznačeno Klijentu u najkraćem mogućem roku. Ako je kraj zaliha konačan, kupcu će se savjetovati da odabere između izbora proizvoda koji nije sličnih karakteristika i cijene slične prodanom proizvodu ili otkaže vašu narudžbu, vraćajući unaprijed uplaćeni novac u slučaju narudžbi s modalitetom Plaćanje unaprijed.

Kašnjenja u isporuci duljih od deset dana, u skladu s rokom raspoloživosti, kašnjenjem koje se može pripisati eXamYo.com, daje pravo Klijentu da otkaže svoju narudžbu ako se tako očituje u pisanom obliku putem e-pošte na adresu info@examyo.com, ako je prikladno, novac plaćen unaprijed i bez ikakvih zahtjeva za naknadu štete, sadašnje ili buduće, izravno ili indirektno.

Rok isporuke ovisit će o vrsti pošiljke koju je odabrao kupac, pojavit će se tijekom postupka kupovine. Ovi uvjeti su uvijek približni i ni u jednom trenutku nisu osigurani, stoga nikada neće biti valjan razlog za odbijanje paketa ili otkazivanje kupovine, klijent razumije i pretpostavlja njegovo prihvaćanje kao i zahtjev za nastale troškove koji sam stvorio ako iz tog razloga kupnju ne završi.

Narudžbe koje nisu isporučene Kupcu u roku od sedam dana od slanja razloga koji se ne mogu pripisati eXamYo.com bit će vraćene prodavatelju, smatrajući da je narudžba otkazana za sve svrhe, vraćajući Klijentu, ako postoji, unaprijed uplaćeni novac, i bez ikakvog zahtjeva za naknadu štete, sadašnje ili buduće, izravne ili indirektne.

Dostava će se obavljati od vrata do vrata na adresi za dostavu koja je navedena u podacima o dostavi narudžbe. Naknadna izmjena ove adrese može stvoriti niz troškova koje će snositi Kupac.

Narudžbe će dostaviti prijevoznička kompanija na adresi za dostavu koju je naznačio Kupac i osoba koja je označena kao primatelj istih. Te informacije bit će uključene u otpremnicu transportnog poduzeća, u kojoj će biti naznačeni i broj pošiljki pošiljke, ukupna težina, broj narudžbe i naknada (samo u slučaju naloga izvršenih u načinu plaćanja uz povrat sredstava) .

Isporuke glomaznih ili prekomjernih težina proizvoda ili proizvoda koji predstavljaju poteškoće u isporuci, dostavljaju se portalu na navedenoj adresi.

Uz dostavnicu, kupcu će se uz svaku narudžbu, dostaviti i račun za kupnju putem e-maila.

Ukoliko račun nedostaje, Kupac ga može zatražiti e-poštom na adresu info@examyo.com, uz navođenje imena vlasnika računa i broja narudžbe, a isti će ponovo biti poslan putem e-maila.

Ako je u trenutku isporuke jasno i jasno vidljivo, bez potrebe za rukovanjem otpremnom ambalažom ili pakiranjem proizvoda, da proizvod ima oštećenja uzrokovana oštećenjem transporta ili na isti način Greška u primljenu robu, Kupac mora zabilježiti u dostavnici i poslati je na eXamYo.com (e-mailom na adresu info@examyo.com) u roku od 24 sata nakon primitka narudžbe kako bi mogao zatražiti povrat dotičnog proizvoda, a s njim zamjena novim, a ne povrat cijene koju je isti platio.

Neispravnosti nastale u transportu, neispravni ili pogrešni proizvodi koji su vidljivi tek nakon raspakiranja proizvoda moraju se priopćiti u prva 24 sata od primitka narudžbe elektroničkom poštom na adresu info@examyo.com, što ukazuje na štetu uzrokovanu na proizvodu i nagovaranje Vraćanje pogođenog proizvoda, a s njim i zamjena novim, a ne povrat cijene koju je isti platio.

7. Otkazivanje naloga
Samo otkazi će biti prihvaćeni ako vaša narudžba još nije poslana.
U slučaju da je već pripremljen, ali nije poslan ako ga želite otkazati, to možete pretpostaviti troškom od 10 € koji će biti diskontiran od iznosa već plaćenog kao obrada narudžbe. Ako još niste platili vašu narudžbu za odabir načina plaćanja po isporuci, morate platiti 10 € putem bankovnog depozita na bilo kojem od računa koji će vam biti dostavljen, ako to ne učinite pretpostavlja i priznaje takav dug s eXamYo.com da će preduzeti zakonske mjere koje smatra prikladnim da povrate navedeni iznos.

Obaveza kupca / kupca je da osigura da je traženi proizvod onaj koji želite, a u slučaju sumnje o njemu to je obaveza kupca / kupca da se javi eXamYo.com da se raspita o proizvodu prije njegove kupnje.

U slučaju da primalac / kupac odbije kupnju iz razloga koji nisu eXamYo.com, on može zahtijevati troškove slanja primatelju istog, prisiljavajući ga da plati ukupne troškove dostave plus 20 € za obrada i otkazivanje narudžbe.

8. Garancija proizvoda
Pravni okvir garancije (Zakon 23/2003, od 10. srpnja, o garancijama u prodaji robe široke potrošnje) ima za cilj pružiti Klijentu različite mogućnosti traženja sanitarija kad stečeno dobro ne u skladu s ugovorom, dajući mu mogućnost zahtijevanja popravka ili zamjene dobra, osim ako je to nemoguće ili nesrazmjerno.
Kada popravak ili zamjena nisu mogući ili nisu uspješni, potrošač može zahtijevati smanjenje cijena ili raskid ugovora. Proizvodi imaju garanciju od 2 godina od datuma prijema pošiljke. Proizvođači proizvoda su isključivo odgovorni za garanciju i pružaju potrebnu tehničku podršku i podršku nakon prodaje. U slučaju da kupac ima bilo kakav problem s proizvodom, molimo kontaktirajte službu za tehničku pomoć (SAT) koju odredi svaki proizvođač.

Zahvaljujući tome eXamYo.com će odgovoriti kupcu na bilo koji nedostatak usaglašenosti koji postoji u trenutku isporuke proizvoda iz narudžbe, shvaćajući ih kao opipljive stvari namijenjene privatnoj potrošnji.

Jamstvo eXamYo.com je 6 mjeseci kao distributer, od 6 mjeseci od datuma narudžbe garanciju nudi direktno proizvođač. eXamYo.com u slučaju kvara jednog od tih proizvoda kupcu će pružiti adresu proizvođača da mu pošalje isti na popravak ili zamjenu. Troškove ovog povrata kupac će u svakom slučaju snositi.
· Ako se greška pokaže tijekom prvih 6 mjeseci od isporuke robe, pretpostavlja se da je anomalija već postojala kad ju je kupio, a potrošač ne mora ništa dokazivati.
· Međutim, kada se neusklađenost očituje nakon šest mjeseci i u sumnjivim slučajevima, proizvođač bi mogao tražiti neovisno stručno izvješće za obradu garancije. U očiglednim slučajevima kvara ili nepravilnog rada u garantnom roku nema problema.
U svakom slučaju, za vrijeme dok se potrošač liši proizvoda obustavlja se izračun roka garancije; Na primjer, ako popravak objekta traje 15 dana, jamstveni rok će završiti 15 dana kasnije nego što je prvobitno planirano.

Da bi se mogao suočiti s ovom garancijom, kupac se mora obratiti eXamYo.com putem e-pošte na adresu info@examyo.com u kojoj će navesti: ime vlasnika računa, broj naloga, broj fakture i uzrok nesukladnost.

Ako je potrebno da nam svoj proizvod pošaljete na pregled, bit će vam dostavljena adresa za dostavu i RMA broj. Troškove slanja snosi kupac. Pored oštećene stavke mora se nalaziti kopija fakture za kupovinu i ugovor o garanciji koji je pravilno potpisala Tehnička podrška. Nakon 14 dana od zahtjeva klijenta na eXamYo.com, ako proizvod nije obrađen i isporučen na mjestu naznačenog Tehničkom podrškom, naš odjel neće prihvatiti zahtjev i otkazati će navedeni RMA zahtjev, odbivši pošiljku ako je primljena. Možete ponovo zatražiti novi postupak garancije s novim RMA brojem kad god želite. Ako je oštećena komponenta primljena zbog lošeg pakiranja, nećemo se pobrinuti za nju. Obaveštavanje kupca o problemu i njegovo rešavanje direktno od strane klijenta i transportne agencije. Bilo koji materijal koji nije u skladu s ovim karakteristikama bit će vam poslan natrag, čak i ako materijal ispunjava druge dijelove garancije. Ako odaberete nesiguran način dostave, a paket je oštećen, kupac će biti odgovoran za gubitak.

- Proces garancije.

A) Ako se primanjem proizvoda dokaže da je šteta pokrivena jamstvenim uvjetima, nakon popravka ili zamjene vraća se kupcu bez troškova.

· Popravite ili zamenite. Prvo što treba učiniti je poslati proizvod na popravak ili zamijeniti novim. Izbor je na prodavaču, koji će odlučiti na temelju troškova koje ostvaruje svaka opcija: ako je jedna od njih nesrazmjerna drugoj, prodavatelj može odabrati najprikladnije za svoje interese, pod uvjetom da potrošač ne preuzima bilo koji veći nedostaci. U slučaju da isti članak nema na raspolaganju, provest će se promjena jednakog ili većeg beneficiranog članka, uvijek informiranje o njemu i prethodno prihvaćanje, i pod uvjetom da zahtjev klijenta nije nesrazmjeran, kako je navedeno u zakonu 23 / 2003., od 10. jula, o garancijama u prodaji robe široke potrošnje (BOE br. 165, od 11-07-2003.)
· Smanjenje cene ili rešavanje ugovora. Kada nije moguće (ili razumno) zamijeniti proizvod novim, ako popravak ili zamjena ne služe ostavljanju proizvoda u uvjetima sukladnosti, kada je pretjerano vremensko razdoblje ... potrošač može odlučiti između traženja za smanjenje cijene Ili raskinuti ugovor (sve dok je važan nedostatak usaglašenosti). Uz to, potrošač ima pravo na naknadu štete.

eXamYo.com iz razloga koji prelaze kompaniju ne obvezuje se da će dostaviti traženi proizvod u određenom periodu, budući da je to razdoblje koje je predvidio veletrgovac ili proizvođač, izraz koji će se kupcu uredno priopćiti putem pošte.

Povratnu pošiljku izvršit će Obična pošta, a kupac će biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili gubitak, u slučaju da preferira osiguranu pošiljku i brže možete odlučiti da je vratite ekspresnim kurirom, nakon što je potrebno platiti 3 €. Taj će iznos biti uplaćen bankovnim prijenosom ili karticom.

B) Ako se po primanju proizvoda potvrdi da oprema radi savršeno, ona će se vratiti kupcu, a kupac mora platiti generirane troškove prijevoza, kao i troškove rukovanja i provjere, procijenjene na ukupni iznos od 15 €. Povratna pošiljka bit će obavljena redovnom poštom, kupac je odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili gubitak, u slučaju da preferira osiguranu pošiljku i brže može izabrati da je vrate ekspresnim kurirom, povećavajući iznos za 3 € plus 18 € u ukupno. Taj će iznos biti uplaćen bankovnim prijenosom ili karticom.

C) Ako se nakon primitka proizvoda ustanovi da kvarovi opreme krše uvjete garancije, garancija bi se poništila. Predmet će se vratiti kupcu i mora mu se platiti nastali troškovi prevoza, kao i troškovi rukovanja i provjere, procijenjeni na ukupni iznos od 15 €. Povratna pošiljka bit će obavljena redovnom poštom, kupac je odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili gubitak, u slučaju da preferira osiguranu pošiljku i brže može izabrati da je vrate ekspresnim kurirom, povećavajući iznos za 3 € plus 18 € u ukupno. Taj će iznos biti uplaćen bankovnim prijenosom ili karticom.

Nakon pregleda pošiljke uređaja, procijenjene troškove od 5 € koji odgovaraju bilo kojoj promjeni adrese ili rezervacija, bilo na zahtjev kupca ili zato što je pogrešno naznačeno u narudžbi, snosi kupac.
Ako se paket vrati pogrešnom adresom, izostane, ne preuzme ili odbije, kupac će biti obaviješten kada ga primimo u našoj kancelariji, tako da on odluči s njim. U slučaju da zatražite novu pošiljku morate platiti 5 € kao troškove slanja. Imat ćete mjesec dana od našeg obavještenja o prihvaćanju rezolucije, nakon ovog vremena neće se smatrati odgovor na zanemarivanje kupovine i odricanja vaših članaka i iznosa koji su im platili.

- Otkazivanje garancije.

Ni slučajevi garancije neće biti prihvaćeni ako Kupac nepravilno koristi proizvode ili ne, u skladu s njihovim karakteristikama.

Proizvodi su van garancije iz sledećih razloga:

· Nepravilna upotreba, manipulacija ili održavanje od strane Kupca uređaja ili komponente.
· Komponente spaljene od električnih napona ili prenapona.
· Polomljene ili oštećene komponente podložne udarima.
· Nepravilno popravljanje, modifikacija od strane kupca tima.
· Povreda, uklanjanje ili prikrivanje garancije eXamYo.com od strane kupca ili proizvođača svih proizvoda (uključujući naljepnice sa serijskim brojem i sigurnosnim pečatima).
· Kvarovi koji nastaju kao rezultat nepravilne upotrebe ili izvan određenih okolišnih uslova, oštećenja u instalaciji ili habanja zbog uobičajene upotrebe opreme.
· Štete izazvane katastrofama kao što su požari, poplave, vjetar, zemljotresi ili oluje.
· Estetska ili ogrebotina u plastičnim materijalima kao što su kućišta.
· Oštećenja uzrokovana udarima sa drugim predmetima, padovima, prolijevanjem tekućina ili uranjivanjem u tekućine.
· Neuspjeh kao rezultat manipulacija od strane neovlaštenih tehničara, kao i naknadnih modifikacija ili proširenja koja nisu uključena u izvornu konfiguraciju.
· Greške povezane s konfiguracijskim greškama ili nekompatibilnostima komponenti.
· Potrošni dijelovi, poput baterije. Smanjivanje trajanja baterije zbog opetovanog punjenja / pražnjenja smatra se normalnim.
· Šteta od nesreće, zloupotrebe, zloupotrebe ili nepravilne primjene.
· Pogoršanje zbog normalne upotrebe.
· Bilo kakvo oštećenje ili oštećenje ako je serijski broj i naljepnica barkoda proizvoda ili bilo koje njegove komponente modificirana, izbrisana ili uklonjena.

9. Pravo na povlačenje
Zbog prirode naših proizvoda i iz higijenskih i sigurnosnih razloga, povrat bilo kojeg proizvoda nije dopušten ni pod kojim uvjetima, uključujući kašnjenja u isporuci jer su prikazana vremena procijenjena i nisu sigurna, pogreške s primljenim ili oštećenim predmetima, u takvim U slučaju da bi bili zamijenjeni, ali nikada nisu vraćeni. Kupnjom od nas potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ove uvjete.

10. Obaveze klijenta
Pročitajte ove Opće uslove prije registracije kao kupac. Poštujte Opće uslove nakon što narudžba bude prihvaćena.
Plaćate dogovorene cijene u trenutku naručivanja.

11. Obaveze eXamYo.com
Isporučite proizvod u dobrom stanju na poštanskoj lokaciji otpreme.
Poštujte cijenu narudžbi dogovorenih u trenutku dovršetka istih.

12. Prava korisnika
Primite proizvode koji čine vašu narudžbu u savršenom stanju.

13. Prava eXamYo.com
Primanje plaćanja naloga.
Izmijenite cijene utvrđene na vašem Webu za svoje proizvode.
Izmijenite rokove isporuke proizvoda ovisno o dostupnosti istog.
Otkažite narudžbe za neplaćanje od strane Kupca.
Otkažite Web bez prethodne najave.

14. Obaveštenja
U svrhu obavijesti, zahtjeva i pisanja bilo koje vrste do kojih ovaj ugovor potiče, adresa eXamYo.com će se shvatiti kako je naznačeno u ovim Općim uvjetima.

15. Važnost klauzula
Čak i ako je klauzula ovog ugovora ili jedan njegov dio nevažeći ili neprimjenjiv, ostale klauzule ili njihovi dijelovi i dalje će biti važeći i vrijedni.

16. Važeći propisi
Ovi Opći uvjeti uređeni su trenutnim španjolskim zakonodavstvom, a posebno: Građanskim zakonikom, Zakonom 26/84 od 19. lipnja Općenito za odbranu potrošača i korisnika, Zakonom 7/98 od 13. travnja, Općim uvjetima zapošljavanja, Zakonom 7 / 96 od 15. siječnja o Pravilniku o trgovini na malo, Direktiva 2000/31 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja, Zakon 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini, Zakon 23/2003 od 10. srpnja , Garancije o prodaji robe široke potrošnje i propisi koji ih razvijaju.

Povjerljivost

Uvjeti korištenja web stranice www.eXamYo.com navedeni su u nastavku:

1. general
Korištenje ove web stranice i / ili registracija kao korisnika pretpostavlja prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja i Općih uvjeta ugovora.

2. Vlasništvo nad ovom web stranicom
Ova web stranica je u vlasništvu eXamYo.com Sva prava na njen sadržaj, slike, tekstove, dizajn i softver vlasništvo su eXamYo.com.
Svi elementi ove web stranice, uključujući neograničenje, njen dizajn i sadržaj zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu, industrijskoj svojini i međunarodnim ugovorima koji se odnose na autorska prava.

3. Korišćenje sadržaja
Ako nije izričito odobreno od strane eXamYo.com, ne možete reproducirati, prenositi ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ove web stranice.

4. Odgovornosti
Iako se eXamYo.com trudi da osigura točnost i tačnost sadržaja ove web stranice, može sadržavati pogreške ili netočnosti.
Samim tim ne garantujemo tačnost, pouzdanost ili tačnost njegovog sadržaja.
eXamYo.com se odriče odgovornosti za informacije sadržane na web stranicama trećih strana povezanih vezama, s web stranicom eXamYo.com.
Ni pod kojim okolnostima eXamYo.com neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu bilo koje vrste koja bi proizišla iz ili u vezi s korištenjem ove web stranice.
Morate obeštetiti eXamYo.com od bilo kakve štete prouzročene kršenjem ovih uvjeta ili upotrebom sadržaja ove web stranice bez prethodnog odobrenja.

5. Podeljivost
Ako bilo koja odredba ovih uvjeta nije valjana ili postane nevažeća ili postane neizvršljiva prema primjenjivom zakonu, takva odredba ne bi imala efekta, već samo u mjeri u kojoj nedostaje valjanost i neće utjecati na bilo koje druge odredbe sadašnjih uvjeta.

6. Zakonodavstvo i primjenjiva nadležnost
Ovi Opšti uslovi moraju se tumačiti i uređeni su važećim španskim zakonodavstvom.
Svaki spor koji proizlazi iz ovih uslova mora se riješiti na sudovima u Toledu, Španija. Međutim, to neće spriječiti eXamYo.com da iskoristi pravo na rješavanje bilo kojeg parničnog postupka u drugoj nadležnoj nadležnosti.

7. modifikacije
eXamYo.com zadržava pravo da promijeni sadržaj ove web stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

8. Privatnost je potpuno zajamčena
Organski zakon 15 / 1999, 13, Zaštita ličnih podataka.
Prikupljeni osobni podaci podliježu automatiziranoj obradi i uključuju ih u datoteke podataka Luis Corraliza Sánchez, odgovorni za njegovo održavanje i upotrebu.
Klijent jamči da su osobni podaci pruženi na eXamYo.com tačni i odgovorni su za priopćavanje bilo kakvih promjena u njima. Vlasnik podataka može ostvarivati ​​prava na pristup, ispravljanje i, u zavisnosti od slučaja, otkazivanje, slanjem e-maila na: info@examyo.com